// Plt Teknolojİ
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

KURULUŞ OLARAK “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA” KAVRAMI TEMELİNDEN YOLA ÇIKARAK TÜM FAALİYETLERİMİZDEN DOLAYI MEYDANA GELEN ÇEVRESEL ETKİLERİ MİNİMİZE ETMEK VE ÇEVRENİN KORUNMASINA KATKIDA BULUNABİLMEK AMACI İLE ÇALIŞMALARIMIZA YÖN VERMEKTEYİZ. BU VİZYONDAN HAREKETLE KENDİMİZİ YENİLEMEKTE VE AŞAĞIDAKİ İLKELERİ BENİMSEMEKTEYİZ;

 • SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM YASAL MEVZUAT VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYI;
 • ÇEVRE VE İSG YÖNETİM SİSTEMLERİNİ OLUŞTURMAK, UYGULAMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ;
 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ SONUCU DOĞAL KAYNAK KULLANIMINI MİNİMİZE ETMEYİ;
 • TÜM ÇALIŞANLARIMIZI VE İLİŞKİDE OLDUĞUMUZ TÜM ŞAHIS VE ŞİRKETLERİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KONULARINDA BİLİNÇLENDİRMEYİ;
 • İSG VE ÇEVRE PERFORMANSIMIZI SÜREKLİ ARTTIRMAK VE YENİ YATIRIMLARIMIZDA İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRESEL DE ETKİLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAYI;
 • TÜM İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, ÇEVRESEL ZARARLAR VE UYGUNSUZLUKLARI ÖNLEYEN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM KURMAYI VE SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ;
 • YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASAL GEREKSİNİMLERE UYMAYI;
 • ÖLÇÜLEBİLEN PERFORMANS GÖSTERGELERİ OLUŞTURARAK DÜZENLİ DENETİMLERLE İZLEMEYİ;
 • GÖZLE GÖRÜLÜR BİR LİDERLİK VE NET BİR SORUMLULUK GEREKTİREN DESTEKLEYİCİ KURULUŞ KÜLTÜR OLUŞTURMAYI;
 • RİSK VE GEREKSİNİMLERİ BELİRLEYİP ACİL DURUM PROSEDÜRLERİNİ DÜZENLİ GÜNCELLEMEYİ;
 • PAYDAŞLARIMIZ İLE ETKİN BİR İLETİŞİM KURARAK BELİRLENEN AMAÇLARA TÜM ÇALIŞANLARIN GÜVENLİ DAVRANIŞLARI VE KATKILARIYLA ULAŞABİLECEĞİ BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

 • KURULUŞ ÇALIŞANLARIMIZLA EKİP OLARAK BU POLİTİKANIN GEREKLİLİKLERİNİ VE ÇEVRESEL VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA VE YATIRIMLARIMIZA SÜREKLİ DEVAM EDECEĞİMİZİ, YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA İŞİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ, İYİLEŞTİRMEYİ, YASAL, MÜŞTERİ VE DİĞER ŞARTLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

  BT altyapınızı korumanıza ve modernize etmenize ve bir işletmenin karşılaşabileceği altyapıya özgü çeşitli sorunları çözmenize yardımcı olabiliriz.