// Plt Teknolojİ
Vizyon, Misyon ve Değerler
Vizyon

Firmamızın vizyonu; kiralama hizmetini tüketiciler arasında yaygınlaştırmak ve bu süreçte daha fazla müşteriye hizmet sağlayarak kaliteli hizmet ağını genişletmek ve yerel alanda sağlamış olduğu liderlik pozisyonunu gerekli hamleleri sağlayarak bölgesel ve ulusal alanda da sağlamaktır.

Misyon

Firmamız baskı çözümleri alanında satın al kullan anlayışının aksine maliyet avantajları sağlayan kiralama sektöründe, alışılagelmiş kalıpların dışına çıkarak salt yazıcı ve fotokopi makinelerinin değil; ofis ve sınıf donanımlarının ( bilgisayar, notebook, projektör, akıllı tahta vb. ) kiralanma süreçlerinde de tecrübe ve birikimleri ile yer alarak; tüketicinin bu alanlarda da demirbaş maliyetini olabildiğince azaltarak maliyet avantajı sağlayacak bu hizmetlerin tabanda yayılmasını sağlamaya öncülük etmeyi amaç edinmiştir.

Değerler

Sektörde en iyi olmak değil, en iyiyi oluşturmak daima hedefimizdir. Firmamız oluşturulan en iyi kavramına uyum sağlamak yerine sektöründe yaptığı yenilikçi faaliyetlerle en iyi kavramını yeniden oluşturarak sektörde kendi belirlediği normlarda hizmeti en iyi düzey olarak yerleştirmeyi gaye edinmiştir.

En önemli sermayemiz müşterimizdir. Firmamız müşteri ağının önem ve kıymetini bilir ve ön görüşme safhasından itibaren söz konusu müşterilerine en iyi hizmeti en kısa sürede ve güler yüzlü bir şekilde sağlamanın önemini bilen personeli ile hizmetlerini yürütür.

- Bizi ileri götüren, cesaretimizdir. Firmamız sektörün kalıplarını değiştiren yenilikçi fikirlerin gelişmesini teşvik eder ve bu fikirlerin sonucunda alınan olumlu neticeleri vermiş olduğu hizmete en iyi şekilde entegre ederek hizmet kalitesini sürekli iyileştirir.

Yarının doğası bugünden yaratılır. Hizmet ağının çoğu atık sarf malzeme ve atık donanımlar ile geçen firmamızın önceliklerinden biri de söz konusu sarf malzeme ve atık donanımların doğayı en az kirletecek şekilde en uygun geri dönüşüm süreçlerinde değerlendirildiğinden emin olunması ve bu sürecin takibi; atıklarının doğaya zararının mümkün olduğunca azaltılarak çocuklarımıza daha iyi bir doğa bırakılması konusunda elinden geleni yapmak, kirleten değil temizleyen tarafta yer almaktır.

BT altyapınızı korumanıza ve modernize etmenize ve bir işletmenin karşılaşabileceği altyapıya özgü çeşitli sorunları çözmenize yardımcı olabiliriz.