KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Sahip olduğumuz kalite belgeri sayesinde, tüm paydaşların yüksek müşteri memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlıyoruz.

Kalite Politikası

    Kalite Politikası
KALİTE POLİTİKASI

Bilişim Hizmetleri alanında;


 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Verimliliği sağlamak,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.
    Hizmet Yönetimi Politikası
HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Başlıca faaliyet alanlarımız olan,


 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri
 • Alt Yapı Hizmetleri

kapsamında, ülke çapında ve yakın bölgelerde, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı” olma vizyonuna uygun olarak:

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi en iyi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.
    Bilgi Güvenliği Politikası
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Güv​enli Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve çalışmalarını gerçekleştirmek.
    Müşteri Memnuniyeti Politikası
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

PLT olarak müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri beklentilerini aşan “Müşteri Geribildirimi Yönetimi” sunma hedefi ile;


 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri memnuniyetine dönüştürmek için kullanarak, müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler içinde olmak,
 • Müşterilerimizin itici gücümüz olduğunu bilerek, gelen bildirimleri izlenebilir yapı ile ele alıp, çözüm ya da durum bilgilendirmesi yapmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile müşterilerimizin bildirimlerini yasal gerekliliklere uygun olarak objektif ve şeffaf biçimde, gizlilik ile değerlendirmek,
 • Her bir müşteri bildirimini sürekli iyileşme için fırsat olarak görmek
    İş Sürekliliği Politikası
İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyum sağlamak ,
 • İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri almak ,
 • Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturmak, planları test etmek ve güncelliğini korumak,
 • Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem almak,
 • Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğini sağlanmak, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütmek,
 • İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirerek sürdürmek

Bilişim Hizmetleri alanında;


 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Verimliliği sağlamak,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

Başlıca faaliyet alanlarımız olan,


 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri
 • Alt Yapı Hizmetleri

kapsamında, ülke çapında ve yakın bölgelerde, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı” olma vizyonuna uygun olarak:

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi en iyi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Güv​enli Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve çalışmalarını gerçekleştirmek.

PLT olarak müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri beklentilerini aşan “Müşteri Geribildirimi Yönetimi” sunma hedefi ile;


 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri memnuniyetine dönüştürmek için kullanarak, müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler içinde olmak,
 • Müşterilerimizin itici gücümüz olduğunu bilerek, gelen bildirimleri izlenebilir yapı ile ele alıp, çözüm ya da durum bilgilendirmesi yapmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile müşterilerimizin bildirimlerini yasal gerekliliklere uygun olarak objektif ve şeffaf biçimde, gizlilik ile değerlendirmek,
 • Her bir müşteri bildirimini sürekli iyileşme için fırsat olarak görmek

 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyum sağlamak ,
 • İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri almak ,
 • Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturmak, planları test etmek ve güncelliğini korumak,
 • Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem almak,
 • Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğini sağlanmak, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütmek,
 • İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirerek sürdürmek